Oferta dla firm

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Instalacji grzewczych
 • Instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
  • komfortu
  • przemysłowych
  • przeciwwybuchowych
  • pożarowych
  • technologicznych
 • Instalacji klimatyzacji precyzyjnej
 • Kotłowni grzewczych
 • Węzłów cieplnych
 • Instalacji ciepła technologicznego
 • Instalacji sanitarnych
 • Instalacji mechanicznych
 • Instalacji paliw płynnych
 • Automatyki HVAC

W zakresie oferowanych rozwiązań zapewniamy:

 • sporządzenie projektów wykonawczych i powykonawczych
 • wykonanie obliczeń technicznych
 • prognozowanie zużycia energii poszczególnych instalacji
 • sporządzenie audytów energetycznych
 • dobór i dostawę urządzeń
 • montaż instalacji oraz nadzór nad montażem w przypadku realizacji przez osoby trzecie
 • wykonanie modernizacji instalacji
 • pomiary przepływów i parametrów pracy oraz regulację instalacji
 • uruchomienie instalacji
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PHU Uniterm W. Wargulak | ul. Pułtuska 6, 07-200 Wyszków. Tel: +48 29 7430055 © Copyright Uniterm PHU Uniterm W.Wargulak. All rights reserved.