Oferta dla Klientów indywidualnych

Oferujemy dostawę urządzeń oraz zapewniamy kompletną realizację:

 • Instalacji centralnego ogrzewania
 • Kotłowni grzewczych
 • Instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
 • Instalacji wentylacyjnych basenowych
 • Wymienników gruntowych rurowych z warstwą antybakteryjną
 • Wymienniki gruntowych glikolowych
 • Instalacji solarnych wspomagających centralne ogrzewanie
 • Instalacji solarnych podgrzewających wodę basenową
 • Instalacji sanitarnych
 • Automatyki w indywidualnym wykonaniu
 • Modernizacji w/w instalacji

W trosce o wysoki poziom obsługi zapewniamy kompleksową obsługę:

 • sporządzenie projektów wykonawczych
 • wykonanie rysunków montażowych „na budowę”
 • wykonanie obliczeń technicznych
 • prognozowanie zużycia energii poszczególnych instalacji
 • sporządzenie audytów energetycznych
 • dobór i dostawę urządzeń
 • montaż instalacji oraz nadzór nad montażem w przypadku realizacji przez osoby trzecie
 • pomiary przepływów i parametrów pracy oraz regulację instalacji
 • uruchomienie instalacji
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PHU Uniterm W. Wargulak | ul. Pułtuska 6, 07-200 Wyszków. Tel: +48 29 7430055 © Copyright Uniterm PHU Uniterm W.Wargulak. All rights reserved.