Nasz zespół

 • inż. Włodzimierz Wargulak – właściciel

  studia dzienne na Wydziale Mechanicznym Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,Studium Podyplomowe: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej

  Doświadczenie zawodowe:

  - kierownik kotłowni Wyszkowskich Fabryk Mebli

  - Główny Energetyk Zakładów Akumulatorowych w Piastowie

  - Z-ca Prezesa d/s Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wyszkowie

  - Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Wyszkowie

  - Z-ca dyrektora d/s Technicznych WPEC Siedlce

  - współwłaściciel PHU Uniterm

  Członkostwo w organizacjach branżowych:

  - Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • mgr Barbara Wargulak

  studia dzienne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa)

  Doświadczenie zawodowe:

  - nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

  - Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie

  - Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej Wyszkowskich Fabryk Mebli

  - Z-ca Dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

  - Główny Księgowy Oddziału PKO BP w Wyszkowie

  - współwłaściciel firmy PHU Uniterm

 • mgr inż. Łukasz Wargulak

  studia dzienne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacjakurs przygotowujący do działalności Audytora Energetycznego w Narodowej Agencji Poszanowania Energii

  Doświadczenie zawodowe:

  - praca w firmie Uniterm od zakończenia studiów po dzień dzisiejszy

  - prowadzi ćwiczenia projektowe ze studentami Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

  Członkostwo w organizacjach branżowych:

  - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
  - Stowarzyszenie Polska Wentylacja

 • mgr Łucja Wargulak

  studia dzienne na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

  Doświadczenie zawodowe:

  od 2002 r. samodzielna działalność projektowa w zakresie projektowania wnętrz i ekspozycji.W firmie Uniterm zajmuje się pomocą w doborze grzejników dekoracyjnych i ceramiki sanitarnej

PHU Uniterm W. Wargulak | ul. Pułtuska 6, 07-200 Wyszków. Tel: +48 29 7430055 © Copyright Uniterm PHU Uniterm W.Wargulak. All rights reserved.